მისამართი: ქავთარაძის 21ა, შ.პ.ს. ბორჯი, ფიტომალი


სამედიცინო ფირმა "ბორჯი"


  მისამართი:
  0186, თბილისი, ქავთარაძის ქ. 21

  ტელ.:  (+99532)  2-545-181
  ფაქსი: (+99532) 2-954-934
  ელ-ფოსტა: fitomali95@gmail.com, fitomali@rambler.ru